Profil školy

  O škole

  Profil školy

  Citát: Nie je dôležité pamätať si obrovské množstvo informácií, ale je dôležité vedieť, kde si ich môžeme nájsť.

   

  ZŠ s MŠ Horný Hričov 156  v školskom roku  2018/19 navštevuje 18 žiakov ZŠ a 28 detí MŠ.

  Zamestnanci:

  Základná škola:

  riaditeľka – PaedDr. Darina Johanidesová, tr. učiteľka 1. a 4. roč.

  tr. uč. 2. a 3. roč. Mgr. Pavlína Králiková

  p. vychovávateľka Miriam Krajíčková

  vyučujúci náboženstva – pán farár Mgr. Ondrej Gašica

  Materská škola:

  zástupkyňa pre MŠ – Mgr. Gabriela Čanecká

  triedna učiteľka – 1. trieda - Silvia Bajanová

  triedna učiteľka - 2. trieda - Mgr. Mária Jantáková

  pracovníčka výdajne stravy a p. upratovačka – Renáta Valková

  Kontakty:

   ZŠ : 041/5680289             

  riad. školy: 0948031730

  MŠ : 041/5680253

  e-mail: zshhricov@gmail.com

  djohanidesova@gmail.com

  web: zshornýhricov.edupage.org

   

  web: http://mshornyhricov.webnode.sk

   

   V základnej škole pracujeme v dvoch triedach. Hneď pri tejto informácii by ste si mohli povedať: – Ako sa v dnešnej dobe dá učiť v málotriednej škole? Určite si myslíte, že je to na úkor detí, že majú málo času a nemôžu sa naučiť to, čo v plno organizovanej triede.Ja som si to myslela tiež, kým som tu nezačala pracovať. Prišla som k záveru, že na tieto detí mám oveľa viac času a skôr sa im dá individuálne venovať. Je to práve pre nízky počet detí v triede.

  Je to práca náročná na prípravu učiteľa, ale nie je to práca náročnejšia pre deti. Skôr si myslím, že to má oveľa viac výhod. Napríklad viac sa dá venovať talentovaným žiakom a tak isto aj úplne inak pristupovať k slabším žiakom. Pri tom všetkom nám pomáha naše najnovšie informačno technologické zariadenie – interaktívna tabuľa, projektory a notebooky vo všetkých triedach, tablety a množstvo výukových PC programov. Z informačnou technológiou sa deti stretávajú denne pri práci, čo na žiadnej veľkej škole nie je možné.

  Obrovskou devízou všetkých detí, ktoré opúšťajú takúto školu je, že sú samostatní a nepotrebujú pri svojej práci pomoc, to je veľká výhoda práce na roč. 5. – 9. Nenahraditeľnou súčasťou takejto školy je rodinná atmosféra a odbúravanie stresu. Žiaci sa poznajú, sú tu všetci ako jedna väčšia rodina, majú k sebe kladné vzťahy, nestretávajú sa s negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré viditeľné takmer na všetkých väčších školách – ako je agresivita, ubližovanie, fajčenie, drogy, šikanovanie a pod. javy. Predlžujeme vašim deťom šťastné detstvo, čo je cieľom každého dobrého rodiča. 

  Obľúbenými dňami sú integrované tematické dni tzv. SUPER DNI, kde sa celý deň deti učia o jednej téme a preberajú ju zo všetkých strán , využívajú pri tom všetky rôzne metódy a formy práce. Výhodou takéhoto dňa je, že žiak pri tom využíva činnosti, ktoré má najradšej a s ktorými nemá problémy.

  Hoci ani doteraz nám to nerobilo problém, nakoľko žiaci vo veľkej miere využívali pobyt na čerstvom vzduchu, priestory telocvične využívame hlavne počas chladnejších dní a za horšieho počasia.
  Nová školská jedáleň nám ponúka pekné  veľké priestory, kde sa nemusíme tlačiť na chodbe.

  Deti na tejto škole prežívajú množstvo kladných emocionálnych zážitkov. Mesačne uskutočňujeme niekoľko zábavných a zaujímavých akcií, ktoré zanechávajú v deťoch  pekné zážitky a na dlhé roky pekné spomienky. Tu sú niektoré z nich:

  Každoročne opakujeme rôzne súťaže a kvízy:

  napr.Euro kvíz, literárny kvíz,  prírodovedný kvíz, dopravný kvíz, poznaj svoju obec, z každého rožka troška…

  Športové oblasť:

  súťaž na bicykloch, súťaž na kolieskových korčuliach, súťaž na kolobežkách, atletická olympiáda. olympiáda netradičných disciplín, cvičenia v prírode, vychádzky do lesa,  zábavné hry vonku, šarkaniáda….

  Kultúrna oblasť:

   tri výchovné koncerty, dve divadelné predstavenia, nácvik programov pri rôznych príležitostiach, súťaž v speve moderných pesničiek, súťaž v speve ľudových pesničiek, súťaž v recitácii, súťaž v tanci, karneval… Súťaž čitateľský maratón prebieha po celý rok, žiaci si môžu požičiavať knihy aj z našej knižnice.

  Výtvarná oblasť:

  zapájame sa do výtvarných súťaží  vianočné pohľadnice a výrobky, Fašiangy, veľkonočné ozdoby, Vesmír očami detí, najzaujímavejší šarkan, Betlehem, Policajt očami detí, Požiarníci a mnoho ďalších.

  Pracovná oblasť:

   Vyrábame rôzne zaujímavé výrobky z rôznych materiálov – keramika, drevo, textil, prírodné materiály, ktoré potom ponúkame na spoločne organizovaných burzách. Učíme detí pracovať manuálne so záhradným náradím, s drevoobrábacím náradím atď. Pre deti, ktoré žijú na dedine je veľmi dôležité budovať kladný vzťah aj k manuálnej práci.

  Etická oblasť:

  V rámci integrovaného tematického vyučovania sa detí učia vyjadrovať svoje vnemy, pocity a city. Učia sa vnímať základné životné zručnosti – pomoc, dôvera, snaha, riešenie problémov, spolupráca, priateľstvo, úcta, vytrvalosť, organizácia ….

   Spolupráca s rodičmi:

  V spolupráci s rodičmi uskutočňujeme niekoľko akcií, pri ktorých môžu rodičia prežívať radosť svojich detí pri rôznych akciách.Napr. zelená škola nás volá, burza hračiek, lampiónový sprievod, vianočná burza, vianočná besiedka, karneval, veľkonočná burza, záver šk. roku spojený s varením gulášu a rôznymi súťažami, Deň matiek, vystúpenie pre starších občanov obce atď.

   Krúžková činnosť:

  žiaci sa môžu prihlásiť na nasledovné krúžky:

  informatický krúžok 1. a 2. r. ZŠ

  informatický krúžok 3. a4. r. ZŠ

  angličtina hravo MŠ

  výtvarný krúžok

  športový krúžok

  tanečno dramatický krúžok

  prírodovedný krúžok

   

   

   Ak práve rozmýšľate, kde dáte svoje dieťa do školy, verte, že nie každá škola vám môže ponúknuť tieto výhody. Zvážte, čo je pre vaše dieťa lepšie. My vám ponúkame pri kvalitných vedomostiach naviac radosť, šťastie, zdravie a lásku.

  informácie o našej MŠ a ich práci nájdete na web stránke  mshornyhricov.webnode.sk

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Horný Hričov
   Horný Hričov 156,01342
  • ZŠ +421415680289
   MŠ +421415680253

  Fotogaléria